Medlemskap och registrering i 420 förbundet
För att få delta i våra kvalseglingar så måste man vara medlem i Svenska 420 förbundet och ha ett giltigt mätbrev för båten.

Mätbrev till båten ordnar man genom att sätta in 250 kr på 420 förbundets bankkonto och sen maila mätbrevsansvarig Magnus Holmgren med alla uppgifter om:
- Namn och adress på rorsman respektive gast samt segelklubb
- Tillverkare, tillverkningsdatum
- Datum för det internationella mätbrevets utfärdande (levereras från tillverkaren med alla nya båtar)
- Nummer på skrovform (finns i de flesta int mätbrev)
- Tillverkarens serienummer (finns också i de flesta int märbrev)

Om båten registreras för första gången i Sv 420 förbundet vill vi också att ni skickar en kopia på det internationella mätbrevet till Magnus Holmgren. Om ni inte "fick med" ett internationellt mätbrev från tillverkaren/säljaren så kan man nästan alltid få ett nytt om man kontaktar båtens tillverkare (adress och telefon nummer finns på vår hemsida)

Man blir medlem i Svenska 420 förbundet genom att sätta in en årsavgift på 600 kr/besättning på 420 förbundets konto samt skickar till kassören alla kontaktuppgifter om båtnummer samt namn, adress, e-mail telefon/mobil på seglare samt även på föräldrar som vill vara med i vår kontakt och info lista.

Kontakt:
Mätbrev/registrering - Göran Alm, goran.a.alm@ericsson.com
Kassör - Ann Holmgren, ann.holmgren@justice.ministry.se
Postgiro: 70 11 10-9