23 september 2009 

Olympiska regattan

Alla 470 seglare !!

Anmäl er till KSSS Olympiska regatta. Vi vill se alla 470 på startlinjen !!!
Kallelse till 470 förbundets årsmöte.
Årsmötet kommer att hålla på hamnplanen så snart alla båtar kommit in efter lördagens seglingar.

Vi vill se er seglare på årsmötet. Det kommer att hållas kort.

Dagordning:


1. Mötets öppnande
2. Mötet utlyst i tid?
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsmän
5. Val av styrelseledamöter
    (kassör och sekreterare ska väljas, valberedningen föreslår omval av Per och Astrid)
6. Ekonmisk redogörelse
7. Fastställande av årsavgift för 2010
8. Mötets avslutande