18 juni 2007 

ANMÄLAN TILL 420 EM I ISTANBUL, TURKIET OCH 420 Junior EM i MEDEMBLIK, HOLLAND 2007


Nu är det hög tid att besluta vilka som skall representera Sverige på EM och JEM i sommar.
Vi har som alla andra länder rätt att skicka 7 båtar till EM´s Open class och 7 båtar till EM´s Lady class

Till JEM har vi rätt att skicka totalt 7 båtar.
Om vi kommer upp till maxkvoten på någon av regattorna så gäller förstås den avslutade EM/JEM 420 kvalserien som grund för uttagningarna

 

Ännu har ingen besättning visat intresse att delta i EM i Istanbul men det är fortfarande ett par dagar kvar tills anmälningstiden definitivt går ut den 24 Juni (då både anmälan och avgiften skall vara inne).

 

Om någon vill åka på EM så måste ni både ringa och maila mig snarast.

För JEM i Medemblik hoppas vi att det blir upp till 7 båtar som är det antal som jag tidigare preliminäranmält.

Absolut senaste anmälningsdagen är 8:e Juli men för att hinna avgöra vilka som skall åka och hantera betalningen under semesterperioden så vill vi att ni anmäler er till mig senast måndagen den 2:a Juli 

 

Vi kommer att behöva utse en Team Leader bland de föräldrar som åker med till respektive mästerskap

Hör av er om det är något ni undrar över

 

Hälsningar

Magnus Holmgren
070 560 58 13
magnus.u.holmgren@ericsson.com