Utvecklingsprogram för juniorseglare

 

 

 

Som ett steg i en långsiktig satsning på juniorsegling startar Svenska Seglarförbundet ett utvecklingsprogram för juniorseglare i Youth Worlds klasser. Vi använder ISAF Youth Worlds som en inspirationskälla runt vilken vi samlar program, aktiviteter och uttagningsregattor.

 

I år gör vi program för 420, 29er, Laser och Laser Radial, på sikt försöker vi slussa in RS-X (bräda) och Hobie 16 (flerskorv). Vi satsar också på att ge seglarnas klubbtränare möjlighet att utvecklas tillsammans med sina adepter.

Vi har valt Youth Worlds klasserna därför att de är internationellt stora klasser och  naturliga juniorsteg i riktning mot kappsegling på seniornivå.

 

Syftet med programmet är att erbjuda seglarna rolig och kvalitativ träning och samtidigt ge dem och deras klubbtränare en bred kunskapsbas att ta med sig in i framtiden. Juniorprogrammet är utvecklingsinriktat snarare än resultatinriktat. Det långsiktiga målet är att få fler svenska juniorseglare som i sin tur ska ge fler och bättre seniorseglare. Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Emma Aspingtonemma@ssf.se eller 0701 808553.

 

Under 2006 är fyra rikstäckande träningsläger och två uttagningsregattor planerade. Tanken är att under året också initiera fler läger på regional nivå.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Emma Aspington