Klassförbundskonferens

 

Under helgen 14-15/1 2006 hölls SSF konferencer i Göteborg. Evenemanget var uppdelat i tre olika grupperingar. Arrangörsgruppen, Dommargruppen och Klassförbundsgruppen. 470/420 representerades av Christer/470 och Knut/420.

 

Ämnet för helgen var dels hur klassförbunden ser på formatet på kappsegling (banor, seglingstid, m.m) dels hur den av SSF framtagna färgpyramiden kan kopplas till arbetet i respektive klassförbund. Vi på 420/470 sidan har nog ett försprång i tänket, hur att involvera såväl elit som nybörjare i våra aktiviteter för att bygga upp en klass med många aktiva seglare. 420 har ju visat att det går, genom den enorma tillväxt som har varit under de senaste 5 åren och 470 är på god väg.

 

Det är viktigt att alla seglare inom respektive klassförbund jobbar för att utveckla klassen. Detta innebär att man i möjligaste mån seglar på samma regattor och att förbunden/SSF arrangerar proffsiga träningsläger. Vi måste också ställa krav på klubbarna att ta hand om alla klasser och erbjuda bra träning, för att utveckla kappseglingsintresserade seglare. I stort sett var det en bra konferens och vi ser fram emot fler liknande evenemang. VI tror också att det är av största vikt att det mellan dessa möten finns en aktiv dialog mellan SSF och klassförbund, likväl som mellan klassförbunden.

 

Vi har mycket att lära av varandra.

Christer & Knut