9 oktober 2006 

470 förbundets årsmöte avhölls under olympiska regattan den 7/10

Protokoll:

 

1. Ordförande öpppnade mötet
2. Till mötets ordförande utsågs sittande (Christer Levihn)
3. Kalllelse till mötet hade gått ut i tid och dagorningen godkändes
4. Marie Holmquist omvaldes till ordinarie ledamot (kassör)
5. Tico Söderlind utsågs till träningsansvarig
6. Karin Almquist och Karin Berg utsågs till Tävlingsansvariga
7. Mötet beslutade att ansöka till SSF, via KSSS, om ett Öppet SM att genomföras
    under Olympiska regattan 2007
8. Mötet avslutades