2 oktober 2006 

Medlemskap och registrering i 420 förbundet


OBS ! Glöm inte mätbrev inför Olympiska regattan

 

Det är glädjande med så många nya seglare, nya båtar och nya konstellationer i "gamla" båtar

Glöm nu bara inte att för att få delta i våra kvalseglingar så måste man vara medlem i Svenska 420 förbundet och ha ett giltigt mätbrev för båten. Info om hur det går till finns på hemsidan bla under fliken:  420 only och membership.

 

Mätbrev till båten ordnar man genom att sätta in 250 kr på 420 förbundets bankkonto och sen maila mätbrevsansvarig Magnus Holmgren med alla uppgifter om:

-Namn och adress på rorsman respektive gast samt segel klubb.
-Tillverkare, tillverkningsdatum,
-Datum för det internationella mätbrevets utfärdande (levereras från tillverkaren med alla nya båtar)
-Nummer på skrovform (finns i de flesta int mätbrev)
-Tillverkarens serienummer (finns också i de flesta  int märbrev)

 

Om båten registreras för första gången i Sv 420 förbundet vill vi också att ni skickar en kopia på det internationella mätbrevet till Magnus Holmgren. Om ni inte "fick med " ett internationellt märbrev från tillverkaren/säljaren så kan man nästan alltid få ett nytt om man kontaktar båtens tillverkaren (adress och telefon nummer finns på vår hemsida.

 

Man blir medlem i Svenska 420 förbundet genom att sätta in 600 kr på 420 förbundet konto samt skickar till kassören alla kontaktuppgifter om båttnummer samt namn, adress, e-mail telefon/mobil på seglare samt även på föräldrar som vill vara med i vår kontakt och info lista.

 

Obs!  för nu helt nya medlemmar i Svenska 420 förbundet så gäller att om man betalar medlemsavgiften nu så gäller den även för 2007.