Intresseanmälan Träningsläger

 

Ett förslag till tänkbara platser och datum för träningsläger är enligt följande. Seglarna avgör själva om det finns ett intresse, vi vill gärna ge dem valmöjligheten.

Ett första förslag är dagarna 5-8 Maj i Vänersborg. Om Vänersborgsklubben ger sin tillåtelse kan då båtarna lämnas kvar efter kvalet helgen innan.

Ett andra förslag till gemensam träning är den 28-29 maj i Saltsjöbaden, helgen efter seglas ett kval.

Utbyte USA:

En amerikansk seglare söker efter 420 partner för gemensam träning och tävling i Sverige under sommaren. Här efterfrågas rorsman/gast med tillgång till båt. I gengäld erbjuds möjligheten att få segla i USA...

Intresseanmälningar beträffande träningslägren och utbytet med USA lämnas till Marcus Haas:

 

Marcus Haas
ST. Göransgatan 80, 6 tr
112 38 Stockholm
Sweden

Telefon: 08 650 31 17
Mob: 0736 936886
Email: haasmarcus_@hotmail.com


Hemsida: http://49er.haas.se